Dự Án Tiêu Biểu

Dự Án Tiêu Biểu

HỆ THỐNG SIÊU THỊ LALANOW VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

2020-12-17 10:11:32

project1017_image1.jpg
project1017_image2.jpg
project1017_image3.jpg
project1017_image4.jpg
project1017_image5.jpg
project1017_image6.jpg
project1017_image7.jpg
project1017_image8.jpg

Chi tiết dự án

  • Đơn vị tư vấn thiết kế : TT DIAMOND GROUP

  • Diện tích : 214 m2

  • Địa điểm : Thành phố Bắc Ninh

Dự Án Mới

Một Số Dự Án Mới Cập Nhật

Baby Room - Hoàng Thành Tower
2021-03-17 10:35:56
SeaHorse Cam Ranh (Best Western Premier Cam Ranh SeaHorse Beach Resort)
2021-01-25 15:08:23
HỆ THỐNG SIÊU THỊ LALANOW VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG
2020-12-17 10:11:32