Đội Ngũ TT Diamond

Đội Ngũ TT Diamond

Đằng sau những thành tựu của chúng tôi

Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ, đầy nhiệt huyết và tài năng

Architect

Lloyd Wilson

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Rachel Parker

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Ian Smith

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Alicia Henderson

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Lloyd Wilson

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Rachel Parker

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Ian Smith

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.

Architect

Alicia Henderson

I am an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple person.